Kongre Kitapları

Geleneksel Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri

İndirmek için tıklayınız.

Birinci Milletlerarası Yemek Kongresi

İndirmek için tıklayınız.

İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi

İndirmek için tıklayınız.

Üçüncü Milletlerarası Yemek Kongresi

İndirmek için tıklayınız.

Dördüncü Milletlerarası Yemek Kongresi

İndirmek için tıklayınız.

Beşinci Milletlerarası Yemek Kongresi

İndirmek için tıklayınız.

Kitapların elektronik hale dönüştürülmesi için Sayın Onur TUGAY'a teşekkür ederiz.