Yönetim ve Kurullar

Nevin Halıcı Yemek Kültürü Vakfı

Mütevelli Heyet

Hasan HALICI

Nilgün ÇELEBİ

Arzu AKKUŞ

Bayram ÖZREK

Osman GÜLDEMİR

Hilal HIZLI GÜLDEMİR

Nevin HALICI

Yönetim Kurulu

Asil

Osman GÜLDEMİR (Başkan)

Bayram ÖZREK (Başkan Yardımcısı)

Hilal HIZLI GÜLDEMİR (Muhasip Üye)

Yedek

Nilgün ÇELEBİ

Nevin HALICI

Denetim Kurulu

Asil

Arzu AKKUŞ

Hasan HALICI

Nermin IŞIK

Yedek

Şerife GÜNEŞ

Dürdane UÇKUN


Danışma Kurulu

Bengisu KELEŞOĞLU (Öğretim Görevlisi-Sanat ve Tasarım)

Gamze İNECELİ (Uluslararası İlişkiler ve Akademik Etkinlikler)

Gökçe BALOĞLU (Avukat-Hukuk, Mevzuat)

Reşit BAYRAKTAR (SMMM-Mali İşler ve Muhasebe)